Gáo 03

  • Kích Thước : 205 x 100
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP