Gáo 02

  • Kích Thước : 185 x 90
  • Màu Sắc :Đỏ, Lá ,Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP