Ca Mãng Cầu

  • Kích Thước :100 x 80
  • Màu Sắc :Trắng, Đỏ , Dương , Lá , Cam
  • Chất Liệu : Nhựa PP