Bô Trung

  • Kích Thước :230 x 170
  • Màu Sắc : Đỏ , Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP