Bô Nhỏ

  • Kích Thước :215 x 150
  • Màu Sắc : Đỏ , Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP