Bô Lớn

  • Kích Thước :250 x 180
  • Màu Sắc : Đỏ , Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP