Bô Đại

  • Kích Thước :270 x 200
  • Màu Sắc : Đỏ , Dương
  • Chất Liệu : Nhựa PP